Ajánlott könyvek

 

Pedagógia, pszichológia, társadalomtudományok témakörben

BABUSIK FERENC:

Az esélyegyenlőség korlátai Magyarországon.  Budapest, 2005, L’Harmattan Kiadó.

BAKÓ BOGLÁRKA – PAPP RICHÁRD – SZARKA LÁSZLÓ (szerk.):

Mindennapi előítéletek. Társadalmi távolságok és etnikai sztereotípiák.  MTA Etnikai-Nemzeti

Kisebbségkutató Intézet  Évkönyve.  Budapest, 2007, Balassi Kiadó.

BERTA PÉTER (szerk.):

Halál és Kultúra.  Budapest, 2001, Janus/Osiris Kiadó.

BORECZKY ÁGNES (szerk.):

Cigányokról – másképpen (Tanulmányok az emlékezetről, a családi szocializációról és a

gyerekek kognitív fejlődéséről).  Budapest, 2009, Gondolat Kiadó.

ELLIOT ARONSON:

Columbine után (Az iskolai erőszak szociálpszichológiája).  Budapest, 2009, ABOVO Kiadó.

ERŐS FERENC (szerk.):

Megismerés, előítélet, identitás.  Budapest, 1998, Új Mandátum Kiadó.

FARKAS ENDRE (szerk.):

Gyerekcigány.  Budapest, 1994, Inter-es Kiadó.

FORRAY R. KATALIN:

Életútak – iskolai pályák.  Pécs, 2004, PTE BTK Romológia Tanszék.

FORRAY R. KATALIN – HEGEDŰS T. ANDRÁS:

A cigány etnikum újjászületőben.  Budapest, 1990, Akadémiai Kiadó.

FORRAY R. KATALIN – HEGEDŰS T. ANDRÁS:

Cigányok, iskola, oktatáspolitika.  Budapest, 2003, Új Mandátum Kiadó.

GORDON WILLARD ALLPORT:

Az előítélet. Budapest, 1977, Gondolat Kiadó.

JOSÉ EUGENIO ABAJO ALCALDE:

Cigány gyerekek az iskolában.  Budapest, 2008, Nyitott Könyvműhely Kiadó.

KÁLLAI ERNŐ – KOVÁCS LÁSZLÓ (szerk.):

Megismerés és elfogadás (Pedagógiai kihívások és roma közösségek a 21. sz. iskolájában).

Budapest, 2009, Nyitott Könyvműhely Kiadó.

KASSAI ILONA – KOVALCSIK KATALIN (szerk.):

Cigány gyermekvilág.  Budapest,  L’Harmattan Kiadó.

KERTESI GÁBOR – KÉZDI GÁBOR:

A hátrányos helyzetű és roma fiatalok eljuttatása az érettségihez.   

Budapest, 2006, Corvinus Egyetem, Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek BWP 2006/6.

LAKATOS MIHÁLY:

Cigány gyermekek nevelése és a napközi otthon pedagógiája

 – egy cigány pedagógus gyakorlatában -.  Budapest, 1999, OKKER Kiadó.

LOIC  WACQUANT:

A nyomor börtönei.  Budapest, 2001, Helikon Kiadó.

NEMÉNYI MÁRIA:

Egy határszerep anatómiája.  Budapest, 2001,  Új Mandátum Kiadó.

NEMÉNYI MÁRIA – SZALAI JÚLIA (szerk.):

Kisebbségek kisebbsége.  Budapest, 2005, Új Mandátum Kiadó.

REISZ TERÉZ – ANDOR MIHÁLY (szerk.):

A cigányok társadalomismerete.  Pécs, 2002,  Iskolakultúra  13.

ROMANO RÁCZ SÁNDOR:

Cigány sor.  Budapest, 2008, Osiris Kiadó.

SÍKLAKI ISTVÁN:

       Előítélet és tolerancia.  Budapest, 2010, Akadémiai Kiadó.

STEPHEN STEINBERG:

Az etnikumok mítosza. Fajok, etnikumok és osztályok Amerikában   

Budapest, 1994, Cserépfalvi  Kiadó.

TORGYIK JUDIT:

Fejezetek a multikulturális nevelésből.  Budapest, 2005,  Eötvös József Kiadó.

VÁRNAGY ELEMÉR:

Cigány fiatalok a nagyvilágban.  Abaliget, 1993, Lámpás Kiadó.

 

A cigányság történelmével foglalkozó művek

DARÓCZI ÁGNES – BÁRSONY JÁNOS (szerk.):

Pharrajimos – romák sorsa a nácizmus idején.  Budapest, 2004, L’Harmattan Kiadó.

DUPCSIK CSABA:

A magyarországi cigányság története.  Budapest, 2009, Osiris Kiadó.

HEGEDŰS SÁNDOR:

 Cigány kronológia.  Piliscsaba, 2000, Konsept – H Kiadó.

ISABEL FONSECA:

Állva temessetek el! (A cigányok útja).  Budapest, 2010, Európa Kiadó.

KATZ KATALIN:

Visszafojtott emlékezet.  Budapest, 2005, PONT Kiadó.

KENRICK DONALD – GRATTAN PRUXON:

Cigányok a horogkereszt alatt.  Budapest, 2001, PONT Kiadó.

MEZEY BARNA – POMOGYI LÁSZLÓ – TAUBER ISTVÁN:

A magyarországi cigánykérdés dokumentumokban 1422-1985.

Budapest, 1986, Kossuth Kiadó.

NAGY PÁL: 

A magyarországi cigányok története a rendi társadalom korában   

Kaposvár, 1998.

 

Néprajzi, kulturális antropológiai munkák

BAKAY PÉTER (szerk.):

Ízes séta a cigány étkezési szokások világában. 2008, Zsivora György Népfőiskola

Alapítvány.

BARI KÁROLY:

Az erdő anyja – cigány népmesék és néphagyományok. 

Budapest, 1990, Gondolat Kiadó.

BARI KÁROLY:

A cigányokról. Budapest, 2010, Cigány Ház (Romano Kher).

BÁRSONY JÁNOS – DARÓCZI ÁGNES (szerk.):

Vrana mámi meséi. Budapest, 2005, Sulinova Kiadó.

BÓDI ZSUZSANNA(szerk.)

Cigány Néprajzi Tanulmányok sorozat. Budapest,  1993 – 2006, Magyar Néprajzi Társaság.

ERDŐS KAMILL:

A magyarországi cigányság (1958) In  Erdős Kamill cigánytanulmányok.

Békéscsaba, 1989, Gyulai Erkel Ferenc Múzeum.

KOVALCSIK KATALIN – ORSÓS ANNA:

Fata hu para da ar. Beás cigány iskolai népmesegyűjtemény.

Pécs, 1994, Gandhi Gimnázium.

LANDAUER ATTILA – NAGY PÁL (szerk.):

 Írások a magyarországi beásokról. Gödöllő, 2009, Szent István Egyetemi Kiadó.

PRÓNAI CSABA (szerk.):

Cigányok Európában I. II.  Budapest, 2000/2002, Új Mandátum Kiadó.

PRÓNAI CSABA (szerk.):

Cigány világok Európában.  Budapest, 2006, Nyitott Könyvműhely Kiadó.

ROSTÁS-FARKAS GYÖRGY – KARSAI ERVIN:

A cigányok hiedelemvilága.  Pécs, 1990, CKKE Kiadó.

ROSTÁS-FARKAS GYÖRGY – KARSAI ERVIN:

Ősi cigány mesterségek és foglalkozások.  Budapest,1991, OMIKK.

SÁROSI BÁLINT:

Cigányzene.  Budapest, 1971, Gondolat Kiadó.

STEWART S. MICHAEL:

Daltestvérek.  Budapest, 1993, T-Twins Kiadó.

SUKI ANDRÁS:

Pillantás a cigányzenére.  Budapest, 2008, Konsept-H Könyvkiadó Kft.

SZUHAY PÉTER:

A magyarországi cigányság kultúrája: etnikus kultúra vagy

a szegénység kultúrája.  Budapest, 2006,  Medicina Kiadó.

 

Összefoglaló munkák

BENCSIK GÁBOR:

Cigányokról.  Budapest, 2008, Magyar Mercurius Kiadó.

DIÓSI ÁGNES:

Szemtől szemben a magyarországi cigánysággal.  Budapest, 2002, PONT Kiadó.

FORRAY R: KATALIN (szerk.):

Romológia-Ciganológia.  Pécs, 2000, Dialóg Campus.

HANCOCK IAN:

Mi vagyunk a romani nép.  Budapest, 2004, PONT Kiadó.

HORVÁTH ÁGOTA – LANDAU EDIT – SZALAI JÚLIA (szerk.):

Cigánynak születni.  Budapest, 2000,  Új Mandátum Kiadó.

JEAN-PIERRE LIÉGEOIS:

Romák, cigányok, utazók.  Budapest, 2002, PONT Kiadó.

KEMÉNY ISTVÁN – JANKY BÉLA – LENGYEL GABRIELLA:

A magyarországi cigányság 1971-2003.   Budapest, 2004, Gondolat- Etnikai –Nemzetiségi K.K. Intézet.

SIR ANGUS FRASER:

A cigányok.  Budapest, 2000, Osiris Kiadó.

 

Önéletrajzi írások, riportkötetek, regények

ANDRÉ BARTHELEMY:

Cigányország útjain.  Abaliget, 1992, Lámpás Kiadó.

JUHÁSZ JÚLIA:

Találkoztam boldoguló cigányokkal is.  Budapest, 2003, TANINFO.

KARDOS PÉTER – NYÁRI GÁBOR:

Cigánylabirintus.  Budapest, 2004,  Jonathan Miller Kft.

MARTIN LUTHER KING: 

Nem hallgathattam.  Budapest, 1973,  Gondolat Kiadó.

MURÁNYI GÁBOR (szerk.):

„Egyszer karolj át egy fát!”   Budapest, 1986, TIT.

ÖZV. SZABÓ FERENCNÉ feljegyzései:

Az élet legárnyékosabb oldaláról.  Budapest, 2009, Jószöveg Műhely Kiadó.

PÉLINÉ NYÁRI HILDA:

Az én kis életem.  Budapest, 1996,  T-Twins Kiadó.

THOMAS JEIER:

Volt egy álmuk.  Budapest, 2003, Fabula Stúdió.

TRISTAN SCHWARZ:

Katika cigányélete.  Budapest, 2006, K.u.K. Kiadó.

 

Cigány szerzők irodalmi alkotásai

BALOGH ATTILA: 

Egyvéleményen.  Budapest, 2003,  Amaro Drom.

BARI KÁROLY:

Holtak arca fölé.  Budapest, 1970, Szépirodalmi Kiadó.

BARI KÁROLY:

Tűzpiros kígyócska – cigány népköltészet.  Budapest, 1985, Gondolat Kiadó.

CHOLI DARÓCZI JÓZSEF :

Csontfehér pengék között  (versek).  Budapest, 1991, Széphalom Könyvműhely.

CSEMER GÉZA:

HABISZTI, – cigányok élete – étele – almanach.  1994, Szerzői Kiadás.

HOLDOSI JÓZSEF:

 Kányák.  Budapest, 1987, Szépirodalmi Kiadó.

JÓNÁS TAMÁS:

Bánom, hogy a szolgád voltam –elbeszélések, novellák.  Budapest, 2009,  Fapadoskönyv Kiadó.

LAKATOS MENYHÉRT:

Füstös képek.  Budapest, 1975, Magvető Kiadó.

LAKATOS MENYHÉRT:

A hosszú éjszakák meséi – Paramisák ivadékai.  Budapest, 1979, Szépirodalmi Kiadó.

LAKATOS MENYHÉRT:

Csandra szekere.  Budapest, 1981, Szépirodalmi Könyvkiadó.

KOVÁCS JÓZSEF HONTALAN:

Anyám, Karácsony (Versek cigány, beás és magyar nyelven).  Pécs, 2000, CKKE.

NAGY GUSZTÁV (szerk.):

Az idő szekerén.  Cigány írók antológiája.  Budapest, 1988.

ORSÓS JAKAB:

Aki hallja, aki nem (Elbeszélések).  Zalaegerszeg, 1987, Zala megyei könyvtár..

OSZTOJKÁN BÉLA:

Átyin Jóskának nincs, aki megfizessen.  Budapest, 1997, Fekete Sas Kiadó.

RÉZMŰVES MELINDA:

O corro rrom taj o borzo (A szegény cigány és a sündisznó).  Budapest, 2006, Cigány Ház.

ROSTÁS-FARKAS-GYÖRGY:

Cigányságom vállalom (Grizhij muro romanipe).  Budapest, 1992, Kossuth Kiadó.

SZEPESI JÓZSEF:

Pogány ima – válogatott versek 1970-1996.  Salgótarján, 1997,  Jó Palócok Könyvműhely.

SZÉCSI MAGDA:

Csak vitt a szél.  Budapest, 2000,  Magister Kiadó.