Konferencia előadások

(Fontosabb  előadások 2006. második felétől)
A hazai cigány lakosság helyzete, a segítés lehetőségei
Katolikus Caritas Konferencia Veszprém, 2006. november 26.

A magyarországi cigányság mentális helyzete (egy hazai felmérés tükrében)
Sastipen Konferencia Budapest, 2006. december 7.

Közös reményünk a család
„Közös esélyünk a család” Konferencia Hódmezővásárhely 2007. április 28.

Halál, haldoklás, gyász a magyarországi cigányság körében
Összetartozás és hiány Konferencia Budapest 2007. június 6.

Cigányság és mentalitás; a kisebbségi lét és a kirekesztettség mentálhigiénés következményei
Katolikus Püspöki Kar Cigánypasztorációs Konferencia   Eger 2007. november 13.

A cigány családok működése, a cigány gyermekek többségtől eltérő szocializációja és annak következményei
Magyar Családterápiás Egyesület Családterápiás Találkozó  Sopron  2007. november 14.

A magyarországi cigány értelmiség kialakulása, helyzete
Neveléstörténész doktoranduszok első szimpóziuma  Kaposvár 2007.december 7.

Az etnikai identitás és a kisebbségi lét mentálhigiénés attribútumai a hazai cigány értelmiség körében
MI/MÁS Konferencia a tolerancia jegyében   Eger 2008. március 20.

Sastyipe thaj nasvalyipe: a magyarországi cigányság és az egészségügy kapcsolata
II. Transzkulturális Ápolás Konferencia  Szentgotthárd 2008. március 28.

A magyarországi cigányság oktatásának múltja és jelene
II. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia Kaposvár 2008. április 18.

Cigány gyermekek eltérő szocializációjából fakadó beilleszkedési nehézségek
BAZ Megyei Pedagógusok Szakmai Konferenciája Sárospatak 2008. május 13.

A cigány gyermekek iskolai beilleszkedési zavarainak okai, következményei
Hátrány-Esély-Kompenzáció Országos Szakszolgálati Konferencia Lillafüred 2008.május 15.

Sebek; okok és következmények
Egység a sokféleségben XV. Jubileumi Nemzetközi Konferencia Cigány Tudományos és Művészeti Társaság Budapest 2008. október 17-18.

A cigány mentalitás összetevői
Katolikus Püspöki Kar Cigánypasztorációs Konferencia Eger 2008. november 11.

„Tűzoltó leszek, katona, vadakat terelő juhász…”? Álmok és realitások; a hazai cigány értelmiség tanulási motivációi, életpályája
„Tanulás, tanítás, munkaerőpiac” Neveléstudományi Konferencia Békéscsaba 2009.január 23.

A magyarországi cigányság helyzete, a megoldás lehetséges útjai
„Mind magyarok vagyunk” Konferencia Parlament Felsőház 2009. március 11.

A magyarországi roma/cigány nők régen és ma
III. Transzkulturális Ápolás Konferencia Székesfehérvár 2009. március 27.

A cigányság esélyegyenlőségének megteremtése a magyarországi oktatási rendszerben
„Az esélyegyenlőség és a felzárkóztatás vetületei az oktatásban” Nemzetközi Tudományos Konferencia Szabadka 2009. szept.17-19.

A cigányság jel?
Evangélikus Egyház Cigánypasztorációs Találkozó Budapest 2009. október 17.

Hozzászólás: Cigány gyermekek oktatása
Konferencia a cigányság helyzetéről MTA Budapest 2009.október 21.

A cigányság oktatásáról
Iskola-erkölcs-tudás Konferencia KDNP és Barankovics Alapítvány Budapest 2009. november 7.

A cigányság integrációjáról
Cigányok Európai Integráció Szervezete Konferenciája   Budapest 2010. január 20.

Iskolai felzárkóztatás és a cigányság
„A szegénység Európa éve 2010”  CTMT XX. Nemzetközi Tudományos Konferencia Budapest 2010. október 27.

Cigányként magyarnak lenni  (Az identitás gyökerei, asszimiláció, integráció, kettős identitás)
Katolikus Püspöki Kar Cigánypasztorációs Konferencia Eger 2010. október 29.

„Két aranypántot viselünk homlokunkon…”
KPBK-Magyar Pszichiátriai Társaság-Faludi Ferenc Akadémia Az identitásról Konferencia Budapest 2010. november 20.

Cigány gyermekek oktatása
KPSZTI Katolikus Pedagógus Konferencia Budapest 2011. február 14.

Roma/cigány betegek a magyar egészségügyben
Orvosi továbbképző Konferencia Budapest-Soroksár 2011. március  26.

Közösségfejlesztés, kultúrák közötti párbeszéd, megbékélés
Magyarországi Református Egyház Cigánypasztorációs Konferencia
Budapest 2011. június 23.

Értékek, szokások, életprogramok – a cigányság nemzeti sorskönyvének elemzése
(Magyar Judittal közös előadás) Magyar Tranzakcioanalitikus Egyesület Konferenciája
Budapest, 2011. szeptember 17.

Az eltérő szocializáció következményei roma fiatalok esetében
Regionális Gyermekotthoni Konferencia
Debrecen, 2012. április 25.

Pedagógiai módszerek a roma gyermekekkel való foglalkozásban. Elmélet és gyakorlat.
KPSZTI Konferencia Budapest, 2012. november 27.

A roma értelmiség szerepe az integrációban.
Cigánypasztorációs Konferencia Eger, 2012. december 14.

Roma/cigány gyermekek útja az állami gondoskodásba.
Új utakon szakmai konferencia Pest megyei Család, Esélyteremtési, Önkéntes Ház
Vác, 2013. május 10.

Keresztény integratív nevelés, oktatás
Egri Főegyházmegye Integratív nevelés a közoktatásban konferencia
Jászapáti, 2013. június 11.

A grizharica, a vidinaje és a koragyermekkori fejlesztés
Szülésznő-védőnő Konferencia
Budapest, 2013. december 28.

Kiút a társadalom pereméről.
Cigánypasztorációs Konferencia
Eger, 2013. december 29.

A cigányság helyzete, kereszténység és cigányság
Katolikus Karitász Találkozó
Páty, 2014. február 8.

Jezsuita Rend Cigánypasztorációs Műhelyének bemutatása
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Találkozója
Budapest, 2014. március 31.

A köztünk élő cigányság
Protestáns tábori lelkészek továbbképző konferencia
Buják, 2014. április 4.

Őszintén a cigányokról – határok és határátlépések az integrációban
Károli Gáspár Református Egyetem
2014. április 10.

Romakutatások – a pedagógusok és az eltérő közegből érkező diákok
ELTE TÓK Romakutatások Műhely
Budapest, 2014. október 9.

Szolgálat a cigányok között
Teréz anya nővérei Misszió
Budapest, 2014. október 11.

Roma/cigány családok a gyermekorvosi ellátásban
Házi gyermekorvosok XX. Konferencia
Budapest, 2014. november 14.

Frissítés lezárult: 2014. december