Kutatások

A magyarországi cigány értelmiség helyzete, mentális állapota.
Szakdolgozati kutatás 2003 – 2004
Kutatási zárótanulmány:
A magyarországi cigány értelmiség helyzete, mentális állapota.   Pécs, 2005, WHS Gypsy Studies Student 6. PTE BTK Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológiai Tanszék.


A magyarországi cigányság oktatásának múltja, jelene, a cigány értelmiség
PhD kutatás 2009 – 2011
Doktori értekezés:
A magyarországi roma/cigány értelmiség historiográfiája, helyzete, mentális állapota.
Pécsi Tudományegyetem  BTK Neveléstudományi Intézet „Oktatás és Társadalom” Doktori Iskola. 2012.


„Az onkológiai gondozásban megjelenő roma betegek pszichoszociális, betegség magatartása és megküzdése”
a National Association of Social Workers seed grantja és a Magyar Pszichoonkológiai Társaság által támogatott kutatás   2010. 1. – 2010. 12.
Kutatási zárótanulmány:
Rohanszky-Nótár-Szabóné Kármán-Konkoly Thege:
Roma daganatos betegek betegségképe és egészségügyi ellátással kapcsolatos attitűdjei
Lege Artis Medicinae 2012; 20(04)
www.elitmed.hu
(2012. 05. 10.)

A magyarországi cigányság története
Tudományos kutatás
2013-

Roma/cigány fogvatartottak életútja – szocializáció, család, iskolázottság, hit
Tudományos kutatás
2014-