Cigánypasztorációs Műhely

Cigánypasztorációs Műhely 2014. első félév program

Helyszín: Jezsuita Rend Párbeszéd Háza Budapest VIII. ker. Horánszky u. 20.
Időpontok: 2014. 01.08., 02.12., 03.12., 04.09., 05.07., 05. 28. minden alkalommal 18 órakor

2014. január 8.
A cigányság társadalmi presztízsvesztésének háttere, társadalmi megbecsültségük visszaállításának útja, módja, lehetőségei

Meghívott vendégek:
Berki Judit esélyegyenlőségi szakember, szociálpolitikus, a Bátorterenyei Tanoda vezetője
Choli Daróczi József író, költő, pedagógus, népművelő
Horváth Aladár polgárjogi aktivista, politikus

2014. február 12.
A sajtó, a média „cigányképe” – a negatív tendencia megállítása, pozitív üzenetek közvetítése

Meghívott vendégek:
Bársony Kata filmrendező, szociológus
Dr. Bencsik Gábor újságíró, történész, könyvkiadó
Varró Szilvia újságíró, kommunikációs szakértő

2014. március 12.
Az oktatás aktuális kihívásai; szegregáció/integráció, oktatási modellek, tapasztalatok a hátrányos helyzetű gyermekek oktatásában, nevelésében

Meghívott vendégek:
L. Ritók Nóra pedagógus, közoktatási szakértő, alkotóművész, Igazgyöngy Alapítvány igazgatója
Dr. Szűcs Norbert esélyegyenlőségi szakértő, oktatásszociológus, főiskolai adjunktus
Takács Géza tanár, Új Pedagógiai Szemle főszerkesztő

2014. április 9.
Foglalkoztatás, közmunka, településfejlesztés az ország leghátrányosabb helyzetű régióiban, a cigány lakosság körében

Meghívott vendégek:
Csemer Csaba Mátraverebély önkormányzati képviselő, a Ceferino Lovagrend egyik vezetője, akolitus
Lakatos Béla Ács polgármestere
Vecsei Miklós Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke

2014. május 7.
Az egyház szerepe a szegregáció megszüntetésében, az integráció elősegítésében. A katolikus egyház cigánymissziója

Meghívott vendégek:
Koós Ede atya Egri Egyházmegye
Somos László atya Kaposfő plébánosa
Szabó László piarista szerzetes
Tarnóczy Mária ny. szociális munkás Érd, a Szeretet Földje Szolgálat missziós munkatársa

2014. május 28.
Isten szeretete és a szakmaiság hogyan válhat összeférhetővé; bemutatkozik a Máriakéméndi Gyertyaláng Gyermekfalu Alapítvány

Meghívott vendégek:
Dr. Barcsay András pszichiáter, az alapítvány elnöke
Barcsay-Faragó Katalin alapítvány képviselője, Assisi Szent Ferenc Cserkészcsapat
Balogh Anett intézményvezető
Márkusné Oláh Csilla Intézményvezető helyettes
Récsei Krisztina és Pákozdi Orsolya projektgazdák

 

Cigánypasztorációs Műhely Program 2012 II. félév

Helyszín: Jezsuita Rend Párbeszéd Háza Budapest, VIII. ker. Horánszky u. 20.
Időpontok: 2012. szept. 18., 24., 25., 26., okt. 17., nov. 14., dec. 19.
Kezdés:
18 óra

 

2012. szept.     Műhelyünk kapcsolódik a Jezsuita Rend szept. 15 -30 között
megrendezésre kerülő Jezsuita Sziget kulturális-lelkiségi
fesztivál  roma/cigány programjaihoz. (www.jezsuita.hu)


2012. okt.17. 
   Rendületlenül a cigányok és a szegények szolgálatában
Meghívott vendégünk: dr. Beer Miklós váci megyéspüspök


2012. nov. 14. 
Bemutatkozik a Montessori Erzsébetvárosi Gimnázium
Vendégeink: Farkas György igazgató, Boda Ria ig.h., Lakatos Klára művészeti vezető és az iskola diákjai

 

2012. dec. 19.  Cigánymisszió a görögkatolikus egyházban
Meghívott vendégeink: Kocsis Fülöp Hajdúdorogi Rgyházmegye megyés püspöke és Makkai László görögkatolikus lelkész Miskolci Apostoli Exarchátus.


Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!
A Műhely vezetői: P. Hofher József SJ és Szabóné Kármán Judit romológus

Cigánypasztorációs Műhely Program 2012. I. félév

Helyszín: Jezsuita Rend Párbeszéd Háza Budapest, VIII. ker. Horánszky u. 20.
Időpontok: 2012. febr.15., márc. 14., ápr. 11., máj. 9., jún. 6.
Kezdés: 18 óra


2012. február.15.   Cigány származású papok az Egyház szolgálatában.

Meghívott vendégeink:  Balázs József atya Borsodbóta
Csonka Csaba atya Tar
Koós Ede atya Miskolc
Lakatos Péter végzett görög katolikus papnövendék és felesége

2012. március 14.   Rendületlenül a cigányok és a szegények szolgálatában

Meghívott vendégünk: Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök

2012. április 11.    Utam a cigányokhoz – a romológia múltja, jelene és jövője

Meghívott vendégünk: Prof. Dr.Forray R. Katalin Dsc  egyetemi tanár Pécsi

Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet  Romológia és Nevelésszociológia Tanszék

2012. május 9.    Bemutatkozik a Miskolci Görögkatolikus Cigány Szakkollégium

Meghívott vendégeink: Makkai László igazgató és a szakkollégium diákjai

2012. június 6.     Szolgálat a kerecsendi cigány családok között

Meghívott vendégünk: E. Román Kata szerkesztőségvezető Magyar Katolikus Rádió

 

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

A Műhely vezetői: P. Hofher József SJ

és  Szabóné Kármán Judit romológus, egyetemi oktató

 

 

Cigánypasztorációs Műhely Program 2011. II. félév

 Helyszín: Jezsuita Rend Párbeszéd Háza Budapest, VIII. ker. Horánszky u. 20.
Időpontok: 2011. szept. 14., okt. 12., nov. 9., dec. 14.
Kezdés: 18 óra

2011. szept. 14.   A magyarországi cigányság oktatásának története, a hazai roma/cigány értelmiség kialakulása, helyzete
Előadó: Szabóné Kármán Judit romológus, egyetemi oktató

2011. okt. 12.  A cigány értelmiség helye, szerepe, lehetőségei a mai magyar társadalomban – Kerekasztal beszélgetés 
Meghívott vendégek:  Glonczy Ernő újságíró, antropológus
Romano Rácz Sándor író, ny. egyetemi oktató
Dr. Simon János politológus, a politikatudományok doktora
Szuhay Péter néprajzkutató, szociológus

2011. nov. 9.   Cigány vagyok c. rádiójáték meghallgatása, beszélgetés a dokumentumjáték szerzőjével
Meghívott vendég: Nádudvari Anna, író, újságíró, önkéntes pedagógus

2011. dec. 14. Diplomás roma/cigány nők életútjának alakulása, társadalmi szerepvállalásuk – Kerekasztal – beszélgetés
Meghívott vendégek: Kissné Oláh Anita szociálpedagógus, egyházi és civil kapcsolati  koordinátor Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság
Lakatos Gabriella református lelkipásztor
Mohácsi Erzsébet elnök, Esélyt a hátrányos helyzetű gyermekeknek Alapítvány
Péli Ildikó festőművész, grafikus

A Műhely vezetői: P. Hofher József SJ
                                       Szabóné Kármán Judit
 
 
 Cigánypasztorációs Műhely Program 2011. I. félév

Helyszín: Jezsuita Rend Párbeszéd Háza Budapest, VIII.ker. Horánszky u. 20.
Időpontok: 2011. febr.2., márc.2., márc.30., ápr.27., máj.25., jún.8..
Kezdés: 18 óra

2011. febr. 2.   Látni és láttatni” Hiteles cigány-ábrázolás és ami mögötte van; előadás és filmvetítés
Meghívott vendégünk: Fialovszky Magdolna újságíró, szerkesztő
2011. márc. 2.   A cigánypasztoráció helyzete, lehetőségei a mai Magyarországon
valamint a   Cigány népismeret című könyv bemutatása
Meghívott vendégünk: dr. Székely János a MKPK cigánypasztorációval megbízott püspöke
2011. márc. 30. Bemutatkozik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét Programja
Pécs, György-telep Meghívott vendégeink: Fehér Angéla szociális munkás és munkatársai
2011. ápr. 27.   Cigánypasztoráció a váci egyházmegyében
Meghívott vendégeink: Dúl Géza atya a MKPK cigánypasztorációs referense
és a Ceferino Ház evangelizációs csoportjainak tagjai


2011. máj. 25.  Mustármag – 15 év a Ferencvárosi cigány gyermekek között
Meghívott vendégünk: Orián Géza református cigánymissziós szociális munkás
Változás! Program: In memoriam Orián Géza
2011. jún. 8.     A cigánypasztoráció kezdete a fővárosban (60-as évektől)
Meghívott vendégünk: Gergely Dezső rashaj, szociális munkás
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A Műhely vezetői: P.Hofher József SJ
Szabóné Kármán Judit romológus, egyetemi oktató

 

Cigánypasztorációs Műhely Program 2010. II. félév


Helyszín: Jezsuita Rend Párbeszéd Háza Budapest VIII.ker. Horánszky u. 20.
Időpontok: 2010. szept. 15., okt.13., nov.10., dec.8., dec.15.
Kezdés: 18 óra

2010. szeptember 15. Van kiút!
Meghívott vendégünk: Oláh Anna szociális munkás,
szociálpolitikus, tanügyigazgatási szakértő, a
XVIII. ker. Önkormányzat Esélyegyenlőségi referense

2010. október 13. Bemutatkozik a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális
Központ (FROKK)

Meghívott vendégünk: Kathy-Horváth Lajos főigazgató,
hegedűművész, zeneszerző (a Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje és a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitűntetések tulajdonosa)

2010. november 10. A népi kultúra a cigányság körében
Meghívott vendégünk: Rézműves Melinda néprajzkutató, a
Hodászi Cigány Tájház létrehozója és vezetője

2010. december 8. Romák a médiában
Meghívott vendégeink:
Klein Judit Magyar Televízió Kisebbségi Műsorok
főszerkesztője
Joka Daróczi János Roma Magazin felelős szerkesztője
Horváth Éva szerkesztő-riporter, műsorvezető
Kovács János szerkesztő-riporter
Nagy István szerkesztő-riporter

2010. december 15. Adventi készülődés
Válogatás roma/cigány zenei és irodalmi alkotások
gyöngyszemeiből (Meghívott vendégeink névsora és a részletes program később!)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A Műhely vezetői:     Hofher József SJ
Szabóné Kármán Judit romológus, egyetemi oktató

 

Cigánypasztorációs Műhely Program 2010. I. félév

Helyszín: Jezsuita Rend Párbeszéd Háza Budapest VIII.ker. Horánszky u. 20.
Időpont: páros szerda, 18.00 óra

2010. január. 20. Cigánymisszió Esztergomban a Töltés utcában; Határtalan Szív
Alapítvány és „Mi Házunk – Tanoda”
Meghívott vendégeink: Mária Iskolatestvérek és munkatársaik
Lévay Edit és Romanek Éva

2010. február 17. Bemutatkozik a Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Szakiskola,
Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Meghívott vendégeink: Elmer Márta mb. igazgató
Nagy Gusztáv költő, műfordító, pedagógus

2010. március 17. Cigánymisszió a baranyai Alsószentmártonban.
Meghívott vendégünk: Lankó József plébános
Pécsi Egyházmegye cigánypasztorációs felelőse

2010. április 14. Misszió és oktatás.
Meghívott vendégeink:
Dr.Várnagy Elemér egy.docens PTE, ny. tanszékvezető főiskolai tanár AVKF Előadása: Ami a romológia mögött van – tapasztalatok a cigányok között végzett munkában
Dr. Bencze Lóránt egyetemi tanár ZSKF
Előadása: Tanulok, mert dolgozni akarok

2010. május 12. Cigánymisszió Monoron
Meghívott vendégeink: Dr. Csáki Tibor plébános
Anikó és Mónika Jézus Kistestvérei
Szentistványi Rita Sacre Cour nővér

2010. június 5. Cigánypasztorációs Juniális Csobánkán
11.00. Cigánymise a Szentkúti Kápolnánál
A mise főcelebránsa:
Dr. Székely János püspök MKPK cigánypasztorációs felelőse

2010. június 9. Szent Ferenc Kisnővérei Szeretetközösség missziója Arlón
Meghívott vendégeink: Elfogadlak Alapítvány nővérei

A Műhely vezetői:    P.Hofher József SJ
Szabóné Kármán Judit romológus, egyetemi oktató