Publikációk

Könyvek

A magyarországi cigányság I. (Cigányok és romák)
2016. Semmelweis Kiadó, Budapest

A magyarországi roma/cigány értelmiség historiográfiája, helyzete, mentális állapota
2012. Gondolat Kiadó, Budapest

A magyarországi cigány értelmiség helyzete, mentális állapota
2005. PTE BTK Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék Pécs WHS Gypsy Studies Student 6.

Családgondozás – krízisprevenció
2004. Medicina Kiadó, Budapest

Társszerző:

Őszintén a cigányokról. Szabóné Kármán Judit romológussal beszélget Naszádi Kriszta
2012. Harmat Kiadó, Budapest

Egyenlőség, egészség és a roma/cigány közösség
2007. Kethanipe for the Roma Unity Association Madrid

Könyvfejezet:

A magyarországi roma/cigány népesség orvosantropológiai megközelítésben
In: Lázár Imre – Pikó Bettina (szerk.): Orvosi Antropológia Tankönyv. 2012. Medicina Kiadó, Budapest 395-409.

De kik is vagyunk? Ba kon vi sám? Da sijnyé nyisz noj?
2012. Magyar Napló – Év esszéi kötet 2012. Budapest 300-313.

A roma/cigány népesség helyzete Magyarországon
In: Kopp Mária (szerk.): Magyar lelkiállapot 2008. 2008. Semmelweis Kiadó, Budapest
pdf letöltése

Egyetemi kiadvány

Romológiai ismeretek – kisebbségi mentálhigiéné  Oktatási DVD
2010. Semmelweis Egyetem Magatartástudomány Intézet Budapest

Elitképzés és tömegoktatás
In: Andl Helga-Boros Julianna (szerk.): „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola Évkönyve 2008. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pécs 9-16.
pdf letöltése

Én olyan okos leszek, hogy nevemen szólítanak majd!”
In: Andl Helga-Boros Julianna (szerk.): „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola Évkönyve 2009. Pécsi Tudományegyetem, Pécs 405 – 415.
pdf letöltése

Konferenciakötet

 Az etnikai identitás és a kisebbségi lét mentálhigiénés attribútumai a hazai roma/cigány értelmiség körében  In:  MI/MÁS Konferencia 2008. Gondolatok a toleranciáról. Eger, 2008, Amerikanisztikai Tanszék Eszterházy Károly Főiskola Eger,  213 – 219.
pdf letöltése

„Tűzoltó leszek, s katona, vadakat terelő juhász…”? (Álmok és realitások; a magyarországi cigány értelmiség tanulási motivációi, életpályája).   „Tanulás, tanítás, munkaerőpiac” Neveléstudományi Konferencia Békéscsaba, 2009. január 23.
pdf letöltése

A cigányság esélyegyenlőségének megteremtése a magyarországi oktatási rendszerben
In: Az esélyegyenlőség és felzárkóztatás vetületei az oktatásban. Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia, Szabadka, 2009, Forum Könyvkiadó, 215 – 222.p.
pdf letöltése

Cikkek, tanulmányok

From exclusion to admission
(The common history of the Catholic Church and the Gypsies from the 15th century to the present) 2017.

The forgotten Gypsy heroes of the Hungarian revolution of 1956.  2017.
pdf letöltése

A Nagyszombati zsinattól (1629) – Pupi Martzin czigány leánykája esetén (1746) át – a Katolikus Roma Szakkollégiumokig In: Fehér Ágota – Mészáros László (szerk.): „… et vocavit vocatione sua sancta” A pedagógiai hivatás a keresztény nevelésben. 352-368. Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác 2017.

1956 cigány narratívái. Elfeledett cigány hősök In: Vitéz Ferenc (szerk.): Mediárium X. évf. 1. sz. 14-24. o. DRHE Kölcsey Ferenc Tanítóképző Intézet, Debrecen 2016.

Szokások és hitvilág In: Kézikönyv a cigányok közti szolgálathoz – Cigánymissziós Módszertani Füzetek II. 53-59. Cigány Módszertani és Kutató Központ, Békés. 2016.

Rohánszky-Nótár-Szabóné Kármán-Konkoly Thege:
Roma daganatos betegek betegségképe és egészségügyi ellátással kapcsolatos attitűdjei.
Lege Artis Medicinae 2012; 20 (04)
http://www.elitmed.hu/kiadvanyaink/lam_lege_artis_medicin/roma_daganatos_betegek_betegsegkepe_
es_egeszsegugyi_ellatassal_kapcsolatos_attitudjei_9421/

(2012. 05. 10.)

De kik is vagyunk? Ba kon vi sam? Dá sijnyé nyisz noj?  Vigilia, 76. évf. (2011) 3. sz. 162 – 170.p.
pdf letöltése

A cigány értelmiség szerepéről.  www.kethanodrom.hu 2011. január 15.

A „cigánykérdésről”.    www.kethanodrom.hu /Közélet 2010. augusztus 27.

Őszintén a „cigánykérdésről”.  Embertárs, 8. évf. (2010) 2. sz. 179 – 189.p.
pdf letöltése

Krechuno, Krisjun.  www.kethanodrom.hu 2010. december 22.

Egy másik cigánykép. Kethano Drom, 17. évf. (2009) 1. sz.

A szegregáció mint társadalmi zsákutca.  Magyar Nemzet, LXXI. évf. (2008. január 17.) 16. sz. 6.p.  www.mno.hu/portal/537343-21k
pdf letöltése

Egyenlőség, egészség és a roma/cigány közösség.
www.ec.europa.eu./health/ph_projects/2004_3_01_manuals_hu.pdf.

Orsós Jakab és az integráció. Új Ember, LXIV.évf. (2008. február 17.) 7. sz. 3.p.
pdf letöltése

Van egy álmom (A hazai cigányság helyzetéről). Új Ember, LXIV. évf. (2008. augusztus 17-24.) 33 – 34. sz. 8.p.
pdf letöltése

Egy másik cigánykép.  KAPU,  21. évf. (2008) 11 – 12. sz. 154 – 155.p.
pdf letöltése

Abweichende züge der Sozialisation in Schule und Familie www.fes.org.mk./pdf./romaineurope_eng.pdf.

Esély? Mire?  Kethano Drom, 15. évf. (2007) 4. sz. 71 – 74.p.
pdf letöltése

A magyarországi cigány értelmiség helyzetéről. Kethano Drom,  14. évf. (2006) 1. sz.

Krechuno, Krisjun. Új Ember   évf. (2006) 51 – 52. sz. 8.p.
pdf letöltése

Romológiai ismeretek – kisebbségi mentálhigiéné” című tantárgy bevezetésének tapasztalatai a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán a 2004/2005-ös tanévben.  Védőnő, 15. évf. (2005) 6. sz. 9 – 12.p.

Új tantárgy az Egészségügyi Főiskolai Karon. Barátság, 12. évf. (2005) 5. sz. 4776 – 4778.p.
pdf letöltése

Romológiai ismeretek.  ÁpolásÜgy, 18. évf. (2005) 5. sz.

A magyarországi cigány értelmiség helyzete, mentális állapota. Educatio, Kutatás Közben, 12. évf. (2004) 3. sz. 459 – 465.p. www.romacentrum.hu.

A magyarországi cigány értelmiség helyzete, mentális állapota (másodközlés). Barátság, 11. évf. (2004) 5. sz. 4414 – 4416.p.

Sar si von? Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 5. évf. (2004) 4. sz. 335 – 358.p.
pdf letöltése

Családi és iskolai szocializáció eltérő vonásai roma gyermekek életében. Védőnő, 12. évf. (2002) 6. sz.
pdf letöltése

A védőnő családgondozói tevékenysége krízishelyzetekben VI.rész.  A válás védőnői szemmel I. Védőnő, 10.  évf. (2000) 3. sz. 16 – 18.p.
pdf letöltése

A válás védőnői szemmel II. Védőnő, 10. évf. (2000) 4. sz. 27 – 28.p.
pdf letöltése

A védőnő családgondozói tevékenysége krízishelyzetekben V.rész  Öngyilkosságveszély, szuicid krízis. Védőnő, 10. évf. (2000) 2. sz. 11 – 13.p.
pdf letöltése

Gyermekvédelem, családvédelem a védőnői munkában. Védőnő, 10. évf. (2000) 1. sz. 26 – 27.p.

A védőnő családgondozói tevékenysége krízishelyzetekben IV.rész  Alkoholizmus – női alkoholizmus. Védőnő, 9. évf. (1999) 6. sz. 15 – 17.p.
pdf letöltése

A gyermek, mint szegletkő (avagy a gyermek lélektani jelentősége a felnőtt életében). Védőnő, 9. évf. (1999) 5.sz. 4 – 5.p. (Elhangzott a C. G. Jung Komplex Pszichoterápiás Egyesület 1999. évi konferenciáján)

A védőnő családgondozói tevékenysége krízishelyzetekben III.rész  Gyes-neurózis. Védőnő, 9. évf. (1999) 4. sz. 23 – 25.p.

A védőnő családgondozói tevékenysége krízishelyzetekben II. rész  A krízisben levő család. Védőnő, 9. évf. (1999) 2. sz. 15 – 17.p.

A védőnő családgondozói tevékenysége krízishelyzetekben 1. rész. Védőnő, 8. évf. (1998) 6. sz. 10 – 11.p.
pdf letöltés

Kézirat

 Az esélyteremtő óvodáztatás színe és visszája. Budapest, 2009.május http://nevtud.nti.btk.hu/doktori
pdf letöltése

Őszintén a „cigánykérdésről” . Budapest, 2010. március 27. www.jezsuita.hu
pdf letöltése

Lektorálás

 Episztemológia és neveléstudomány (Epistemology and educational research). The Pennsylvania State University   Gregory J. Kelly
www.nevtudphd.pte.hu/files/2.doc; http://terd.unideb.hu/doc/modszertan/Episztemologia_es_nevelestudomany.pdf.

SZÉKELY JÁNOS pk: Cigány népismeret  Budapest, 2011, Szent István Társulat Kiadó.