Publikációk

Könyvek

A magyarországi cigányság I. (Cigányok és romák)
2016. Semmelweis Kiadó, Budapest

A magyarországi roma/cigány értelmiség historiográfiája, helyzete, mentális állapota
2012. Gondolat Kiadó, Budapest

A magyarországi cigány értelmiség helyzete, mentális állapota
2005. PTE BTK Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék Pécs WHS Gypsy Studies Student 6.

Családgondozás – krízisprevenció
2004. Medicina Kiadó, Budapest

Egyetemi jegyzet:

A magyarországi cigány/roma népesség kultúrantropológiai és orvosantropológiai megközelítésben
2018. Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen

Társszerző:

Őszintén a cigányokról. Szabóné Kármán Judit romológussal beszélget Naszádi Kriszta
2012. Harmat Kiadó, Budapest

Egyenlőség, egészség és a roma/cigány közösség
2007. Kethanipe for the Roma Unity Association Madrid

Könyvfejezet

Debreczen czigányai in: Bodó Sára és Horsai Ede szerk.: „Hiszek az ige diadalmas erejében!” Tanulmánykötet Fekete Károly 60. születésnapja alkalmából. Acta Debreceni Teológiai tanulmányok 14.kötet DRHE, Debrecen, 2020. 327-337.

Cigány népismeret, néplélek In: Bángi-Magyar Anna szerk.: „Szolgáljatok az Úrnak örömmel!” Cigánypasztorációs kézikönyv Budapest, 2019. 175-188.

The Gypsies’ beliefs – ideas of death, mourning and the cult of death in: Kék Emerencia, Szatmári Györgyi, Tóth Beáta szerk.: Kövek Isten házához. Sapientia Főiskola, Budapest 2018. 349-353. ISBN: 978-963-88356-7-3

A magyarországi roma/cigány népesség orvosantropológiai megközelítésben
In: Lázár Imre – Pikó Bettina (szerk.): Orvosi Antropológia Tankönyv. 2012. Medicina Kiadó, Budapest 395-409.

De kik is vagyunk? Ba kon vi sám? Da sijnyé nyisz noj?
2012. Magyar Napló – Év esszéi kötet 2012. Budapest 300-313.

A roma/cigány népesség helyzete Magyarországon
In: Kopp Mária (szerk.): Magyar lelkiállapot 2008. 2008. Semmelweis Kiadó, Budapest
pdf letöltése

Egyetemi kiadvány

Romológiai ismeretek – kisebbségi mentálhigiéné  Oktatási DVD
2010. Semmelweis Egyetem Magatartástudomány Intézet Budapest

Elitképzés és tömegoktatás
In: Andl Helga-Boros Julianna (szerk.): „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola Évkönyve 2008. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pécs 9-16.
pdf letöltése

Én olyan okos leszek, hogy nevemen szólítanak majd!”
In: Andl Helga-Boros Julianna (szerk.): „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola Évkönyve 2009. Pécsi Tudományegyetem, Pécs 405 – 415.
pdf letöltése

Konferenciakötet

Overcoming prejudice through education (Abstract) in: 6th IRI International Educational Conference  Sturovo, Slovakia, 22-23 October 2018. 35.

Mítoszok, tévhitek, s azok cáfolatai a cigányság újkori történetében. In: Torgyik Judit szerk.: Néhány társadalomtudományi kutatás és innováció. International Research Institute Sturovo.  44-50. VI. Nemzetközi Társadalomtudományi Konferencia, Sturovo. 2018. június 20-21.

Romológus börtönben. In: Oktatás, gazdaság, társadalom Konferencia, HuCER 2018. Hungarian Educational Research Association (HERA), 2018. 228 p. Konferenciakötet. Székesfehérvár, 2018.05.24-2018.05.25.

Az etnikai identitás és a kisebbségi lét mentálhigiénés attribútumai a hazai roma/cigány értelmiség körében  In:  MI/MÁS Konferencia 2008. Gondolatok a toleranciáról. Eger, 2008, Amerikanisztikai Tanszék Eszterházy Károly Főiskola Eger,  213 – 219.
pdf letöltése

„Tűzoltó leszek, s katona, vadakat terelő juhász…”? (Álmok és realitások; a magyarországi cigány értelmiség tanulási motivációi, életpályája).   „Tanulás, tanítás, munkaerőpiac” Neveléstudományi Konferencia Békéscsaba, 2009. január 23.
pdf letöltése

A cigányság esélyegyenlőségének megteremtése a magyarországi oktatási rendszerben
In: Az esélyegyenlőség és felzárkóztatás vetületei az oktatásban. Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia, Szabadka, 2009, Forum Könyvkiadó, 215 – 222.p.
pdf letöltése

Cikkek, tanulmányok

A Katolikus Nevelés Kongregációja: „Férfinak és nőnek teremtette őket” Recenzió. in: Sapientiana, 2023/1. sz. 92-94.

Nagypénteki gondolatok 2023. Duna-parti iskola https://dunapartiiskola.sapientia.hu/nagybojti-gondolatok

Adventi gondolatok 2022. Duna-parti iskola https://dunapartiiskola.sapientia.hu/adventi-naptar

A cigány/roma gyerekek, családok In: Endrődy O.-Svaka B.-F. Lassú Zs. szerk.: Sokszínű pedagógia. Inkluzív és multikulturális szemléletmód a pedagógiai gyakorlatban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2020. 191-209.

Végig nem járt utak.
Dr. Máté Gábor:Szétszórt elmék. A figyelemhiány zavar új gyógymódja
Új Pedagógiai Szemle 5-6.sz. 148-152.o. 2020.

Az „elég jó” diákok. Új Köznevelés 76.évf. 7. sz. 2020. 43.

Cigány gyermekek oktatása. Alsószentmárton – múlt és jelen. Vigília, 2020/2. 104-112.

Oktatással az előítélet ellen, a sikeres szolgálatért, eredményes tanításért. A romológiai tantárgyak bevezetésének tapasztalatai a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. STUDIA Debreceni Teológiai Tanulmányok. 2019/1. 36-54.

Church and the Gypsies STUDIA Debreceni Teológiai Tanulmányok 10. évf. 1-2. sz. 2018. 76-84.

Health care and Roma People (A few data of the history of Roma people). ROMOLÓGIA 16/17. 2018. 69-75.

Population genetic studies conducted among Roma people. ROMOLÓGIA 16/17. 2018. 40-45.

The Gypsies’ beliefs – ideas of death, mourning and the cult of death. in: Kék Emerencia-Szatmári Györgyi-Tóth Beáta szerk.: Kövek Isten házához. Ünnepi kötet Várnai Jakab OFM 60. születésnapjára. Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest 2018. 349-353.

Cigányok az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei között. Barátság, 25. évf. 5. sz. 2018. 9471-9474.

Az egészségügy és a cigányság. (Néhány adat a cigányság történetéből). ROMOLÓGIA 16/17. 2018. 62-68.

Populációgenetikai kutatások a cigányság körében. ROMOLÓGIA 16/17. 2018. 34-39.

Kondor Béla – Babits: Veronika kendője I. in: Kókai Nagy Timea-Kókai Nagy Viktor szerk.: Reformáció 500. A Biblia (nem) mindenkié. Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen 2017. 96-105.

Béla Kondor-Mihály Babits: Veronika’s kerchief I. In: Kókai Nagy Timea-Kókai Nagy Viktor ed.: The Bible is (not) for everyone. Debrecen Reformed Theological University, Debrecen, 2017. 96-105.

The Catholic Church and the Gypsies. Some details concerning their common history in Hungary from the 15th century up to the present 2017. Sapientiana 10. 2017/2. 72-85. 

The forgotten Gypsy heroes of the Hungarian revolution of 1956.  2017.
pdf letöltése

A Nagyszombati zsinattól (1629) – Pupi Martzin czigány leánykája esetén (1746) át – a Katolikus Roma Szakkollégiumokig In: Fehér Ágota – Mészáros László (szerk.): „… et vocavit vocatione sua sancta” A pedagógiai hivatás a keresztény nevelésben. 352-368. Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác 2017.

1956 cigány narratívái. Elfeledett cigány hősök In: Vitéz Ferenc (szerk.): Mediárium X. évf. 1. sz. 14-24. o. DRHE Kölcsey Ferenc Tanítóképző Intézet, Debrecen 2016.

Szokások és hitvilág In: Kézikönyv a cigányok közti szolgálathoz – Cigánymissziós Módszertani Füzetek II. 53-59. Cigány Módszertani és Kutató Központ, Békés. 2016.

Rohánszky-Nótár-Szabóné Kármán-Konkoly Thege:
Roma daganatos betegek betegségképe és egészségügyi ellátással kapcsolatos attitűdjei.
Lege Artis Medicinae 2012; 20 (04)
http://www.elitmed.hu/kiadvanyaink/lam_lege_artis_medicin/roma_daganatos_betegek_betegsegkepe_
es_egeszsegugyi_ellatassal_kapcsolatos_attitudjei_9421/

(2012. 05. 10.)

De kik is vagyunk? Ba kon vi sam? Dá sijnyé nyisz noj?  Vigilia, 76. évf. (2011) 3. sz. 162 – 170.p.
pdf letöltése

A cigány értelmiség szerepéről.  www.kethanodrom.hu 2011. január 15.

A „cigánykérdésről”.    www.kethanodrom.hu /Közélet 2010. augusztus 27.

Őszintén a „cigánykérdésről”.  Embertárs, 8. évf. (2010) 2. sz. 179 – 189.p.
pdf letöltése

Krechuno, Krisjun.  www.kethanodrom.hu 2010. december 22.

Egy másik cigánykép. Kethano Drom, 17. évf. (2009) 1. sz.

A szegregáció mint társadalmi zsákutca.  Magyar Nemzet, LXXI. évf. (2008. január 17.) 16. sz. 6.p.  www.mno.hu/portal/537343-21k
pdf letöltése

Egyenlőség, egészség és a roma/cigány közösség.
www.ec.europa.eu./health/ph_projects/2004_3_01_manuals_hu.pdf.

Orsós Jakab és az integráció. Új Ember, LXIV.évf. (2008. február 17.) 7. sz. 3.p.
pdf letöltése

Van egy álmom (A hazai cigányság helyzetéről). Új Ember, LXIV. évf. (2008. augusztus 17-24.) 33 – 34. sz. 8.p.
pdf letöltése

Egy másik cigánykép.  KAPU,  21. évf. (2008) 11 – 12. sz. 154 – 155.p.
pdf letöltése

Abweichende züge der Sozialisation in Schule und Familie www.fes.org.mk./pdf./romaineurope_eng.pdf.

Esély? Mire?  Kethano Drom, 15. évf. (2007) 4. sz. 71 – 74.p.
pdf letöltése

A magyarországi cigány értelmiség helyzetéről. Kethano Drom,  14. évf. (2006) 1. sz.

Krechuno, Krisjun. Új Ember   évf. (2006) 51 – 52. sz. 8.p.
pdf letöltése

Romológiai ismeretek – kisebbségi mentálhigiéné” című tantárgy bevezetésének tapasztalatai a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán a 2004/2005-ös tanévben.  Védőnő, 15. évf. (2005) 6. sz. 9 – 12.p.

Új tantárgy az Egészségügyi Főiskolai Karon. Barátság, 12. évf. (2005) 5. sz. 4776 – 4778.p.
pdf letöltése

Romológiai ismeretek.  ÁpolásÜgy, 18. évf. (2005) 5. sz.

A magyarországi cigány értelmiség helyzete, mentális állapota. Educatio, Kutatás Közben, 12. évf. (2004) 3. sz. 459 – 465.p. www.romacentrum.hu.

A magyarországi cigány értelmiség helyzete, mentális állapota (másodközlés). Barátság, 11. évf. (2004) 5. sz. 4414 – 4416.p.

Sar si von? Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 5. évf. (2004) 4. sz. 335 – 358.p.
pdf letöltése

Családi és iskolai szocializáció eltérő vonásai roma gyermekek életében. Védőnő, 12. évf. (2002) 6. sz.
pdf letöltése

A védőnő családgondozói tevékenysége krízishelyzetekben VI.rész.  A válás védőnői szemmel I. Védőnő, 10.  évf. (2000) 3. sz. 16 – 18.p.
pdf letöltése

A válás védőnői szemmel II. Védőnő, 10. évf. (2000) 4. sz. 27 – 28.p.
pdf letöltése

A védőnő családgondozói tevékenysége krízishelyzetekben V.rész  Öngyilkosságveszély, szuicid krízis. Védőnő, 10. évf. (2000) 2. sz. 11 – 13.p.
pdf letöltése

Gyermekvédelem, családvédelem a védőnői munkában. Védőnő, 10. évf. (2000) 1. sz. 26 – 27.p.

A védőnő családgondozói tevékenysége krízishelyzetekben IV.rész  Alkoholizmus – női alkoholizmus. Védőnő, 9. évf. (1999) 6. sz. 15 – 17.p.
pdf letöltése

A gyermek, mint szegletkő (avagy a gyermek lélektani jelentősége a felnőtt életében). Védőnő, 9. évf. (1999) 5.sz. 4 – 5.p. (Elhangzott a C. G. Jung Komplex Pszichoterápiás Egyesület 1999. évi konferenciáján)

A védőnő családgondozói tevékenysége krízishelyzetekben III.rész  Gyes-neurózis. Védőnő, 9. évf. (1999) 4. sz. 23 – 25.p.

A védőnő családgondozói tevékenysége krízishelyzetekben II. rész  A krízisben levő család. Védőnő, 9. évf. (1999) 2. sz. 15 – 17.p.

A védőnő családgondozói tevékenysége krízishelyzetekben 1. rész. Védőnő, 8. évf. (1998) 6. sz. 10 – 11.p.
pdf letöltés

Kézirat

 Az esélyteremtő óvodáztatás színe és visszája. Budapest, 2009.május http://nevtud.nti.btk.hu/doktori
pdf letöltése

Őszintén a „cigánykérdésről” . Budapest, 2010. március 27. www.jezsuita.hu
pdf letöltése

Szerkesztés

Arany-Michels Richárd: Egy hajdú-bihari település cigányságának temetési szokásai és annak lelkigondozói lehetőségei. Romológiai Füzetek 1. DRHE Romológia Tanszék Debrecen 2017. ISBN: 3296168 2

Szabóné dr. Kármán Judit: A magyarországi roma/cigány népesség kultúrantropológiai és orvosantropológiai megközelítésben. Romológiai Füzetek 2. DRHE Romológia Tanszék Debrecen 2018. ISBN: 9786155853036

Berek Sándor: Néprajzi cigány fotográfiák a debreceni Déri Múzeumban. Romológiai Füzetek 3.  DRHE, Debrecen, 2020. ISBN: 978-615-5853-24-1

Lektorálás

Ceglédi Timea, Hamvas László, Katona Csaba, Kiss Andrea, Torner Bernadett, Vas Sándor: Ugródeszka lendülettel – Reziliens Wális Szakkollégisták Kiadó: Wáli István Roma Szakkollégium, Debrecen, 2018.

 Episztemológia és neveléstudomány (Epistemology and educational research). The Pennsylvania State University   Gregory J. Kelly
www.nevtudphd.pte.hu/files/2.doc; http://terd.unideb.hu/doc/modszertan/Episztemologia_es_nevelestudomany.pdf.

SZÉKELY JÁNOS: Cigány népismeret  Budapest, 2011, Szent István Társulat Kiadó.