Szakmai önéletrajz

TANULMÁNYOK

2006-2009.   PTE BTK Neveléstudományi Intézet Doktori Iskola, Pécs
2001-2004.   PTE Bölcsészettudományi Kar Romológia szak, Pécs
1998-2001.   MCSE Családterapeuta képzés, Budapest
1990-1993.   Testnevelési Egyetem Mentálhigiéné szak, Budapest
1986-1989.   Pázmány Péter Római Katolikus Hittudományi Akadémia, Budapest
1978-1981.   HIETE Egészségügyi Főiskolai Kar Védőnői szak, Szeged
1973-1977.   Leőwey Klára Gimnázium biológia tagozat, Pécs

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

2013. PhD (doktori) fokozat
2012. PhD (doktori) védés
PTE BTK Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola

KÉPESÍTÉSEK

2011. Doktori szigorlat
PTE BTK Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola
2009. Doktori képzés abszolutórium
PTE BTK Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola
Nevelésszociológia program – Romológia specializáció
2004. Romológia szakos bölcsész
PTE BTK Romológia Szak
2001. Családterapeuta képzés MCSE Budapest (98/9RCS; 2000/RCS; 2001/6B)
1993. Mentálhigiénés szakember
Testnevelési Egyetem Budapest
1989. Hittudományi Akadémiai képesítés
Pázmány Péter Hittudományi Akadémia Budapest
1981. Védőnő
HIETE Egészségügyi Főiskola Szeged

SZAKMAI PÁLYA

    2020. 10.01-          Rektor, Jezsuita Roma Kollégium és Szakkollégium

2020.01.- 

2018.08.01 – 2020.01.

tanszékvezető egyetemi docens, intézetvezető
Sapientia SZHF Pedagógia Tanszék, Neveléstudományi Intézet  (Budapest)tanszékvezető egyetemi docens – DRHE Romológia Tanszék
2016.08.01-2018.07.31.2015/2016. tanév II. félévtől tanszékvezető főiskolai docens – DRHE Romológia Tanszékfőiskolai docens Debreceni Református Hittudományi Egyetem – Társadalomtudományi Tanszék
2015/2016. tanév I. félév főiskolai docens Eötvös József Főiskola Pedagógusképző Intézet, Baja
2014/2015. tanév óraadó tanár ELTE TÓK Neveléstudományi Tanszék
2012/2013. tanév főiskolai adjunktus PPKE VJK Szociális képzési és  Neveléstudományi Tanszék
2011/2012. tanév óraadó tanár ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium
2009/2010. tanévtől óraadó tanár Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Budapest
2006/2007. tanévtől óraadó tanár Semmelweis Egyetem Szociális munka MA képzés
2006/2007 – 2013/2014. tanév óraadó tanár Szegedi Tudományegyetem Gál Ferenc Hittudományi Főiskolai Kar
2006/2007-2015/2016. I. félév óraadó tanár Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar – Magatartástudományi Intézet
2005-2008. óraadó tanár PTE Egészségügyi Főiskolai Kar, Pécs
2004/2005-2013/2014. tanév óraadó tanár PTE BTK Romológia Tanszék, Pécs
2004/2005. tanévtől óraadó tanár SE  Mentálhigiéné Tanszék, Budapest
2004/2005-2015/2016. I. félév óraadó tanár SE  Egészségügyi Főiskolai Kar, Budapest
1999-2003. óraadó, képzésvezető MAVE Országos Családsegítő-és
Mentálhigiénés képzés
2000-2002. főiskolai tanársegéd SE. Egészségügyi Főiskolai Kar, Budapest
1999-2001. családterapeuta MCSE Családi Szolgálatok Ligája, Budapest
1998-1999. óraadó tanár HIETE Egészségügyi Főiskolai Kar, Budapest
1985-1987. körzeti védőnő Budapest XIX. ker. ANTSZ
1981-1985. körzeti védőnő Somogyapáti (14 falu, puszta, tanya, cigánytelep)

TUDOMÁNYSZERVEZÉS
Doktori képzés
Doktori védésen bizottsági tag:

Lukács J. Ágnes: Roma egyetemisták beilleszkedési mintázatai kapcsolathálózati megközelítésben – Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 2019. – Budapest, SE ETK.

Barnóczki Anita: A hátrányos helyzetű cigány gyermekek általános iskolai hittanoktatásának meghatározói  Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Iskola 2016.

Doktori disszertáció elővitáján opponens:

Gyetvai Gellért László: A romák vallásossága – a „mimikri vallásosságtól” a cigány ébredési mozgalomig  Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet Doktori Iskola 2017.

Oláh Dezső: A cigány nép kapcsolata Istennel, avagy a hit nevelő hatása életükben a Váci Egyházmegyében
Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Doktori Iskola 2016.

DRHE Doktori Iskola témavezető:
2018/2019. tanévtől (50%) Arany-Michels Richárd: Cigánymisszió, mint kultúrák közötti misszió

SZAKMAI TISZTSÉGEK, TAGSÁGOK

2018-
2018-
2013-
MTA Köztestületi tag – II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Magyar Nevelés-és Oktatáskutatók EgyesületeKatolikus Egyház Cigánypasztorációs Tanács alapító tagEmberi Erőforrások Minisztériuma Antiszegregációs Kerekasztal tag
2013-2016. EMMI TÁMOP Koragyermekkori (0–7) év program Szakmai Tanácsadó Testület tag
2012/2013. tanév Emberi Erőforrások Minisztériuma „Progress – Határtalan egyenlőség” program oktatási szakértője
2011-2012 Jezsuita Rend Roma Szakkollégium Tanulmányi Tanács tag
2011-2015. Roma orvosképzést előkészítő intenzív program tag
2010-2016. Szent Erzsébet Segítő Alapítvány (A cigányság felemelkedéséért)
kuratóriumi tag
2009-2016. Ceferino Alapítvány (A cigányság oktatását, felzárkózását segítő alapítvány)
alapító tag, Felügyelő Bizottság tag
2009-2014. Asszonyok (Cigány és nem cigány asszonyok) a Békés Együttélésért (A
BÉKE) Kht. alapító tag, Felügyelő Bizottság elnöke
2007-2017. Jezsuita Rend Cigánypasztorációs Műhely (Budapest) szakmai vezetője
2006-2010. MAVE Felnőttképzési Tanácsadó Testület tag
1999-2006. MAVE Családsegítő-és Mentálhigiénés Szakmai Műhely alapítója, vezetője
1998-2003. Magyar Családterápiás Egyesület tag
1990-2010. MAVE tag

KITÜNTETÉSEK, DÍJAK

2011. Magyar Köztársaság Kisebbségekért Díj
2005. Felsőfokon az egészségért Nívódíj (Családgondozás – krízisprevenció c. könyvért)
1986. Heim Pál Gyermekkórház Alkotó Ifjúság pályázat I. helyezés
(A hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik, a lemaradás okai, a felzárkóztatás lehetőségei c. pályamunkáért)
1985. Baranya megyei Vöröskereszt kitüntetés (Kiváló védőnői munkáért)
1984. Baranya megyei Főorvosi kitüntetés (A hátrányos helyzetű gyermekek és felnőttek között végzett munkáért)

NYELVISMERET

2011. Angol: Középfokú „C” típusú nyelvvizsga
2006. Cigány (lovári): középfokú „C” típusú nyelvvizsga